Blogista

Musiikki

Musiikki on taiteen muoto joka perustuu ääneen ja rytmiin ja joka juontuu muinaisen kreikan sanasta musike, tarkoittaen muusain taidetta.

Lue Lisää »

Mitä taide on?

Kun puhutaan taiteesta, tarkoitetaan toimintaa jolla taiteilija, eri aistien keinoin, yrittää herätellä toisissa ihmisissä oman itsensä sisällä kokemiaan tunnevaikutuksia.

Lue Lisää »

Taideteollisuus ja taiteellinen suunnittelu

Taideteollisuus on käyttö- ja koriste-esineiden suunnittelua, valmistusta ja tuotantoa. Sana teollisuus juontaa tietenkin teollistumisesta ja tekniikan kehityksestä. Ennen teollistumista käyttöesineet valmistettiin joko käsityöteollisuuden keinoin, jolloin muotoiltava materiaali työstettiin työkaluja käyttäen käsin tai manufaktuuriteollisuuden keinoin. Käsityössä tärkeää on ajatuksen syntyminen sekä tieto ja taito sen toteuttamisesta

Lue Lisää »

Lavastustaide

Lavastustaiteella tarkoitetaan visuaalista kokemusta joka koetaan esittävän taiteen taustalla tai yhteydessä.

Lue Lisää »

Kaunokirjallisuus

Kaunokirjallisuus on yleisnimike kaikelle kirjallisuudelle joka luokitellaan viihdekirjallisuudeksi tai taidekirjallisuudeksi ja joka on selkeästi vastakohta tiedekirjallisuudelle. Kaunokirjallisuuden alalajit ovat proosa eli kertomakirjallisuus ja draamakirjallisuus kattaen näytelmien, kuunnelmien ja elokuvien käsikirjoitukset sekä runous eli lyriikka.

Lue Lisää »

Kuvataide

Kun puhutaan kuvataiteesta, tarkoitetaan taidemuotoa joka on visuaalista, eli silmän näkökyvyllä havaittavaa taidetta. Se yhdistelee ja sommittelee erilaisia muotoja, ulottuvuuksia, valoja ja värejä kokonaisuudeksi jota kutsutaan taideteokseksi. Sen tyypillisimpiä muotoja ovat, maalaus, piirustus, kuvanveisato, taidegrafiikkka ja valokuvataide.

Lue Lisää »

Teatteritaide

Teatteritaide on taiteen muoto joka käyttää ilmaisuun eläviä esiintyjiä eli näyttelijöitä fiktiivisten, kuviteltujen tai todellisten tapahtumien esittämiseen. Esityksiä kutsutaan näytöksiksi, ja ne tapahtuvat yleensä lavalla, yleisön edessä. Näyttelijät komminukoivat viestinsä käyttäen hyväkseen eleitä, puhetta, laulua, musiikkia ja tanssia. Näyttämöllä olevat lavasteet ja valaistus syventävät yleisön kokemusta.

Lue Lisää »

Tanssitaide

Tanssitaide on taidemuoto, jossa taidokkaat esiintyjät liikkuvat musiikin tahtiin tavalla joka inspiroi ja ilahduttaa katsojaa, mutta mikä ei kuitenkaan anna heille impulssia ryhtyä tanssimaan mukana. Tanssi voi olla voimakas impulssi tai taidokkaasti koreografoitu taidemuoto jota esittää vain harvat ammattilaistanssijat.

Lue Lisää »

Performanssitaide

Performanssitaide on taidemuoto, jossa esitetään yleisölle ajatuksia herättäviä teoksia omaa vartaloa ja apuvälineitä käyttämällä. Performanssiesitys voi olla tarkaan käsikirjoitettu ja suunniteltu tai täysin improvisoitu ja spontaani. Siihen voi pyytää yleisöä osallistumaan mukaan, tai olla täysin yleisöstä riippumaton.

Lue Lisää »