Blogista

Taidefilosofia

Taidefilosofia on yksi filosofian tutkimuksen alueista ja se keskittyy taiteen määritelmän ja taidekäsityksen tutkimukseen. Mitä taide on? Mikä on taidetta? Mikä on taiteen perinnäisin olemus? Kaikki nämä ovat kysymyksiä joita taidefilosofia pohtii.

Lue Lisää »

Elokuva- ja mediataiteet

Vaikka elokuvaa usein katsellaan pääosin viihteenä, on se yksi vaikuttavimmista muodoista luoda taidetta. Nykyään elokuvat syntyvät kuvasta ja äänestä luoden yhtenäisen audiovisuaalisen elämyksen, mutta elokuvan alkuaikoina elävä kuva oli juuri vain sitä, elävää kuvaa ilman ääntä.

Lue Lisää »

Musiikki

Musiikki on taiteen muoto joka perustuu ääneen ja rytmiin ja joka juontuu muinaisen kreikan sanasta musike, tarkoittaen muusain taidetta.

Lue Lisää »

Mitä taide on?

Kun puhutaan taiteesta, tarkoitetaan toimintaa jolla taiteilija, eri aistien keinoin, yrittää herätellä toisissa ihmisissä oman itsensä sisällä kokemiaan tunnevaikutuksia.

Lue Lisää »

Taideteollisuus ja taiteellinen suunnittelu

Taideteollisuus on käyttö- ja koriste-esineiden suunnittelua, valmistusta ja tuotantoa. Sana teollisuus juontaa tietenkin teollistumisesta ja tekniikan kehityksestä. Ennen teollistumista käyttöesineet valmistettiin joko käsityöteollisuuden keinoin, jolloin muotoiltava materiaali työstettiin työkaluja käyttäen käsin tai manufaktuuriteollisuuden keinoin. Käsityössä tärkeää on ajatuksen syntyminen sekä tieto ja taito sen toteuttamisesta

Lue Lisää »

Lavastustaide

Lavastustaiteella tarkoitetaan visuaalista kokemusta joka koetaan esittävän taiteen taustalla tai yhteydessä.

Lue Lisää »

Perspektiiviä taiteen avulla

Kun puhutaan inspiraatiosta, taide on usein ensimmäinen aihe, joka tulee mieleen. Lähtien Sikstuksen kappelin valtavasta määrästä töitä pieniin detaljeihin Mona Lisan katseessa, Banksyn kantaaottavaan katutaiteeseen tai Jackson Pollockin mielenkiintoisiin roiskeisiin taide on aina inspiroinut ja aiheuttanut ihmetystä.

Lue Lisää »

Kaunokirjallisuus

Kaunokirjallisuus on yleisnimike kaikelle kirjallisuudelle joka luokitellaan viihdekirjallisuudeksi tai taidekirjallisuudeksi ja joka on selkeästi vastakohta tiedekirjallisuudelle. Kaunokirjallisuuden alalajit ovat proosa eli kertomakirjallisuus ja draamakirjallisuus kattaen näytelmien, kuunnelmien ja elokuvien käsikirjoitukset sekä runous eli lyriikka.

Lue Lisää »

Kuvataide

Kun puhutaan kuvataiteesta, tarkoitetaan taidemuotoa joka on visuaalista, eli silmän näkökyvyllä havaittavaa taidetta. Se yhdistelee ja sommittelee erilaisia muotoja, ulottuvuuksia, valoja ja värejä kokonaisuudeksi jota kutsutaan taideteokseksi. Sen tyypillisimpiä muotoja ovat, maalaus, piirustus, kuvanveisato, taidegrafiikkka ja valokuvataide.

Lue Lisää »

Teatteritaide

Teatteritaide on taiteen muoto joka käyttää ilmaisuun eläviä esiintyjiä eli näyttelijöitä fiktiivisten, kuviteltujen tai todellisten tapahtumien esittämiseen. Esityksiä kutsutaan näytöksiksi, ja ne tapahtuvat yleensä lavalla, yleisön edessä. Näyttelijät komminukoivat viestinsä käyttäen hyväkseen eleitä, puhetta, laulua, musiikkia ja tanssia. Näyttämöllä olevat lavasteet ja valaistus syventävät yleisön kokemusta.

Lue Lisää »