Blogista

Musiikin historia

Musiikki kuuluu kaikkiin maailman kulttuureihin. Musiikkia on ollut olemassa ainakin 50,000 vuotta jo ja mahdollisesti sai alkunsa Afrikassa. Musiikista tuli sitten tärkeä osa ihmiselämää.Eri kulttuurien musiikit ovat erilaisia koska niissä on eri sosiaalisia ja ekonomisia, ilmastollisia ja teknologisia elementtejä. Eri paikoissa välitetään eri emotioita ja ideoita musiikin kautta, ja nämä[…]

Lue Lisää »

Kuuluisia suomalaisia artisteja

Suomessa on aina ollut taitavia artisteja ja myöhemmin myös bändejä. Monet heistä ovat myös menestyneet kansainvälisesti. Suomi on ollut pitkään jäljessä muista maista, kun esimerkiksi Amerikka on tuottanut maailmaan monia kansainvälisesti merkittäviä ja suosittuja laulajia ja bändejä. Nykyään kuitenkin Suomi näyttää edistyvän hyvin myös ulkomailla.

Lue Lisää »

Taidefilosofia

Taidefilosofia on yksi filosofian tutkimuksen alueista ja se keskittyy taiteen määritelmän ja taidekäsityksen tutkimukseen. Mitä taide on? Mikä on taidetta? Mikä on taiteen perinnäisin olemus? Kaikki nämä ovat kysymyksiä joita taidefilosofia pohtii.

Lue Lisää »

Elokuva- ja mediataiteet

Vaikka elokuvaa usein katsellaan pääosin viihteenä, on se yksi vaikuttavimmista muodoista luoda taidetta. Nykyään elokuvat syntyvät kuvasta ja äänestä luoden yhtenäisen audiovisuaalisen elämyksen, mutta elokuvan alkuaikoina elävä kuva oli juuri vain sitä, elävää kuvaa ilman ääntä.

Lue Lisää »

Musiikki

Musiikki on taiteen muoto joka perustuu ääneen ja rytmiin ja joka juontuu muinaisen kreikan sanasta musike, tarkoittaen muusain taidetta.

Lue Lisää »

Mitä taide on?

Kun puhutaan taiteesta, tarkoitetaan toimintaa jolla taiteilija, eri aistien keinoin, yrittää herätellä toisissa ihmisissä oman itsensä sisällä kokemiaan tunnevaikutuksia.

Lue Lisää »

Taideteollisuus ja taiteellinen suunnittelu

Taideteollisuus on käyttö- ja koriste-esineiden suunnittelua, valmistusta ja tuotantoa. Sana teollisuus juontaa tietenkin teollistumisesta ja tekniikan kehityksestä. Ennen teollistumista käyttöesineet valmistettiin joko käsityöteollisuuden keinoin, jolloin muotoiltava materiaali työstettiin työkaluja käyttäen käsin tai manufaktuuriteollisuuden keinoin. Käsityössä tärkeää on ajatuksen syntyminen sekä tieto ja taito sen toteuttamisesta

Lue Lisää »

Lavastustaide

Lavastustaiteella tarkoitetaan visuaalista kokemusta joka koetaan esittävän taiteen taustalla tai yhteydessä.

Lue Lisää »

Perspektiiviä taiteen avulla

Kun puhutaan inspiraatiosta, taide on usein ensimmäinen aihe, joka tulee mieleen. Lähtien Sikstuksen kappelin valtavasta määrästä töitä pieniin detaljeihin Mona Lisan katseessa, Banksyn kantaaottavaan katutaiteeseen tai Jackson Pollockin mielenkiintoisiin roiskeisiin taide on aina inspiroinut ja aiheuttanut ihmetystä.

Lue Lisää »

Kaunokirjallisuus

Kaunokirjallisuus on yleisnimike kaikelle kirjallisuudelle joka luokitellaan viihdekirjallisuudeksi tai taidekirjallisuudeksi ja joka on selkeästi vastakohta tiedekirjallisuudelle. Kaunokirjallisuuden alalajit ovat proosa eli kertomakirjallisuus ja draamakirjallisuus kattaen näytelmien, kuunnelmien ja elokuvien käsikirjoitukset sekä runous eli lyriikka.

Lue Lisää »